<maj> kurşun stratejisi
Tüm yazım hatalarını mümkün olduğunca üret

Fat Parmak / Yazım Hataları